вівторок, 1 січня 2019 р.

8 клас: тест "Клімат і кліматичні ресурси України"


Виконайте завдання тесту:


 "Клімат і кліматичні ресурси України"

Природознавство: ґрунт.


МІНІ-СЛОВНИЧОК:

Грунт - це верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини, мешкають тварини та організми,йому властива родючість .

Родючість - це здатність забезпечувати рослин поживними речовинами . Родючість залежить ві вмісту гумусу .

Гумус - суміш органічних речовин ,які утворюються внаслідок розкладання організмів


Міні-проект «Професія» дощового черв`яка»

Обґрунтування вибору проекту: ознайомлення учнів з біологічними особливостями дощового черв`яка; роль його у процесах грунтоутворення;

Мета і завдання: підібрати цікавий матеріал про дощового черв’яка; формувати в учнів початкові навички дослідницької роботи; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння виступати перед аудиторією; розвивати навички роботи з технічними засобами, джерелами інформації ; прищеплювати любов до природи.

Прогнозований результат: доповіді учнів, оформлення презентації, лепбуку, буклету тощо.

І. Проблема
Як впливає на родючість грунтів наявність дощових черв`яків?
Проблемні питання
1.Від чого залежить родючість грунту?
2.Чому Ч. Дарвін відводив головну роль у процесах грунтоутворення
дощовому черв`яку?
ІІ.Планування
1. Розподіл завдань між учнями класу, інструктаж з виконання роботи.
2. Пошук інформації. Ознайомлення із матеріалом підручника, довідковою
Літературою, необхідною для виконання роботи.
3.Створення продукту. Підготовка матеріалів до презентації міні-
проектів.
4.Презентація. Самооцінка міні-проекту.
ІІІ. Пошук інформації та її систематизація
1. Грунт, його значення, утворення гумусу.
2. Що таке родючість грунту?
3. Які умови забезпечують родючість?
4. Спосіб життя дощового черв’яка.
5. Чи можна підрахувати їх кількість?
6. Зовнішній вигляд дощового черв’яка
7. Підготуй розповідь « Міні-фабрика дощового черв’яка « Родючість»
8. Як ти розумієш вислів « Земля – годувальниця?»
ІV. Продукт, створений у процесі вирішення поставленої проблеми
Презентації, малюнки, фотографії, доповіді, лепбук, буклет.
V. Презентація міні-проекту. Самооцінка
Проведення уроку «Родючість грунту».


Обласний зліт юних туристів - краєзнавців

1 липня онлайн-конференцією завершився дистанційний конкурс "Творчі майстерні" XVI обласного зльоту юних туристів - краєзнавців, де потрібно було презентувати туристичний потенціал Кіровоградщини та своєї місцевості зокрема. Маючи велику кількість напрацювань дослідницько-пошуковою групою, ми також не могли оминути таку подію. Презентувала туристичний потенціал Плетеного Ташлика лідер дослідницької групи, вихованка гуртка географічного краєзнавства "Обрій" - Бурлуцька Дарія. Даша, як завжди чудово справилася зі своєю місією, завдяки чому і потрапила до числа переможців конкурсу.

Обласний зліт юних туристів - краєзнавців

1 липня онлайн-конференцією завершився дистанційний конкурс "Творчі майстерні" XVI обласного зльоту юних туристів - краєзнавців, де потрібно було презентувати туристичний потенціал Кіровоградщини та своєї місцевості зокрема. Маючи велику кількість напрацювань дослідницько-пошуковою групою, ми також не могли оминути таку подію. Презентувала туристичний потенціал Плетеного Ташлика лідер дослідницької групи, вихованка гуртка географічного краєзнавства "Обрій" - Бурлуцька Дарія. Даша, як завжди чудово справилася зі своєю місією, завдяки чому і потрапила до числа переможців конкурсу.