середу, 15 лютого 2023 р.

8 клас: ПРОЄКТ «Більше навчаєшся – більше заробляєш»

 Виконати письмово «Алгоритм професійного самовизначення».

Крок 1. Подумай, що тебе цікавить у житті, чим ти хотів би займатися, які професії тобі подобаються.

Крок 2. Визнач напрямок своєї майбутньої діяльності:
- Робота з людьми
- Робота з цифрами
- Робота з технікою
- Робота з художніми образами
- Робота з природними об̕ єктами.

Крок 3. Визнач до якого саме типу діяльності відносяться професії, які ти обрав у кроці 1.

Крок 4. Визнач свої мотиви для вибору професії (висока заробітна плата, можливість реалізувати свої здібності…). Відповідно до своїх мотивів, визнач, які саме професії, зі згаданих у першому кроці, відповідають твоїм мотивам.

Крок 5. Чи пробував ти хоч раз працювати за тим напрямком, який ти обрав? (повна відповідь) Де саме це було? (на роботі у знайомих, рідних, творча чи гурткова робота…) Чи є у твоєму місті навчальні заклади, які готують за такою професією?

Крок 6. Склади перелік вимог, які висувають визначені тобою професії (у кроках 1-3).

Крок 7. Вивчи самого себе, визнач свої задатки, здібності, риси характеру, вольові якості, трудові навички, свій фізичний розвиток і стан здоров̕ я. Визнач чи відповідають вони вимогам обраної професії.

Крок 8. Визнач на скільки реально працевлаштуватися за обраними тобою професіями.

Крок 9. Зроби висновки чи збігаються вимоги до професії з твоїми можливостями (порівняй крок 6 та крок 7)

Крок 10. Які труднощі, перешкоди, помилки можуть виникнути на шляху до твоєї професії?

Крок 11. Визнач основні практичні кроки до успіху: у якому навчальному закладі ти можеш отримати професійну освіту, як розвивати у собі професійно важливі якості, як можна отримати практичний досвід роботи за «своєю» спеціальністю (займатись у відповідних гуртках, секціях, конкурси, олімпіади…), як підвищити свою професійну майстерність і конкурентоспроможність на ринку праці.

Крок 12. З ким ти будеш радитись з приводу прийняття рішення у виборі професії? (психолог, друзі, батьки, вчителі,…)

Висновок: Як на рівень достатку людини впливає рівень її освіти?

10 клас: Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії.

 

Практична робота : Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії. 10 клас.

Західна Азія 
Виконавши дану роботу ви ознайомитеся з поняттям "продовольчий кошик" та з особливостями його формування в країнах Східної та Західної Азії, а також порівняєте  вміст у продовольчих  кошиках у різних регіонах Азії.
Для цього необхідно опрацювати матеріал з мережі Інтернет.
"Звичаї та традиції харчувавння в різних країнах Азії":
 Назвіть традиційні продукти харчування для країн Західної та Східної Азії.
Дані дослідження занесіть в таблицю:


Субрегіони
Назва традиційних продуктів харчування
Східна Азія

Західна АзіяПорівняйте продовольчий кошик жителів  країн Західної та Східної Азії та вкажіть на чинники, які вплинули на його формування.

Інтерактивна вправа. Складаємо продовольчий кошик жителів Західної та Східної Азії. 


  Зробіть висновки про вплив цивілізаційних особливостей, етнокультурних традицій (уподобань і заборони) та рівня життя населення на вміст у кошиках субрегіонів продовольчих товарів різних груп (рослинного, тваринного походження, морепродуктів). Які існують риси подібності й відмінності споживання продовольчих товарів жителів країн Західної та Східної Азії?
Зробіть висновок щодо рівня життя населення в цих країнах.


Орієнтовні теми для досліджень (за вибором учня/учениці)
1. Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії.
2. Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі  Туреччини і Сінгапуру).
3. Країни Перської затоки – новий осередок індустріалізації.